Pharma PLanet 2023

Cost management. Drug safety. Employee motivation.

8-9 listopada 2023r.

Hotel Courtyard by Marriott, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa

PROGRAM FORUM

Aby wyświetlić szczegółowy program sesji – kliknij jej nazwę

1 dzień, 8 listopada 2023 r.

Schemat forum

1 DZIEŃ, 8 listopada 2023 r.

SESJA PLENARNA #1 | Jak zapewnić polskiemu pacjentowi bezpieczeństwo lekowe

Warsztaty - PROBLEM SOLVING ZONE
PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA LOGISTICS & DISTRIBUTION

zrównoważyć koszty z bezpieczeństwem dostaw

SESJA SALES & MARKETING #1:

Jak skutecznie docierać do klienta i budować jego zaangażowanie

SESJA HR:

Jak zarządzać wynagrodzeniami i benefitami wobec presji pracowników i wysokiej inflacji

NETWORKING I KOKTAJL

2 DZIEŃ, 9 listopada 2023 r.

SESJA PLENARNA #2 | Jak radzić sobie z lawinowo rosnącymi kosztami i wysoką inflacją

PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA PROCESS OPTIMIZATION:

Jak optymalizować procesy w czasach kryzysu

SESJA SALES & MARKETING #2:

Jak stworzyć efektywną i spójną  omnichannelową komunikację do odbiorcy

SESJA SALES & HR:

Jak motywować zespół Sales Force i jak GO Utrzymać w organizacji

SESJA PLENARNA #1:

Jak zapewnić polskiemu pacjentowi
bezpieczeństwo lekowe

Moderator:
Artur Schab, Partner, PHARMACEUTICA

Jak zapewnić bezpieczeństwo lekowe w Polsce – czy to jest możliwe w aktualnej rzeczywistości

Jan Kruk, Prezes Zarządu, CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM

Irena Rej, Prezes, IZBA GOSPODARCZA, FARMACJA POLSKA

Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu, PZPP

 • bariery ze strony regulacji prawnych
 • dostawy zza granicy – największe aktualne wyzwania
 • warunki dla opłacalnej produkcji leków w Polsce

Jak trend cyfryzacji zmienia sytuację pacjenta i komunikację z rynkiem pharma & medical – dyskusja panelowa

Aneta Górska-Kot, Head of Peadiatric Department, SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR. MED. J. BOGDANOWICZA SPZOZ

 • e-recepty i nowe usługi dla pacjenta – szanse i niebezpieczeństwa
 • transformacja cyfrowa opieki medycznej
 • firma branży pharma & medical jako wsparcie lekarza i pacjenta

Rozwój usług opieki farmaceutycznej jako źródło szans dla pacjenta i branży pharma & medical

dr n. farm. Piotr Merks,  przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF), sekretarz  generalny Employed Pharmacist Europe (EPhEU), adiunkt CWM UKSW

 • jaki jest aktualnie polski pacjent i jak otoczenie wpływa na jego zachowania w kontekście leczenia
 • kto i jak może zwiększyć bezpieczeństwo lekowe pacjenta
 • w jakim kierunku zmierzamy jako pacjenci, system i jako biznes

Podsumowanie roku 2023 i prognozy na przyszłość dla branży pharma & medical – wyzwania, szanse, zagrożenia

Paneliści:

Ewa Jankowska, Prezes, PASMI POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW LEKÓW BEZ RECEPTY

Andrzej Stachnik, Prezes, ZPHF

Arkadiusz Grądkowski, Prezes, OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA WYROBÓW MEDYCZNYCH POLMED

 • niestabilne otoczenie organizacji, wzrost kosztów i oczekiwań pracowników w zakresie wynagrodzeń
 • zapewnienie bezpieczeństwa lekowego i dostępu do nowoczesnych terapii w Polsce
 • postępujący trend digitalizacji i wykorzystywania AI
}

13:05

LUNCH

}

13:50

Warsztaty – PROBLEM SOLVING ZONE

}

14:35

PRZERWA NA KAWĘ

}

14:55

PODZIAŁ NA SESJE RÓWNOLEGŁE

SESJA Logistics & DISTRIBUTION:

Jak zrównoważyć koszty
z bezpieczeństwem dostaw

Moderator:
Artur Schab, Partner, PHARMACEUTICA

Oszczędności, które generują koszty

Tadeusz Czerwiński, Kierownik Magazynów i Logistyki, APTEKA SŁONECZNA

 • nowe projekty – czy doświadczenie wystarczy
 • przyoszczędzone „drobiazgi”
 • firmy zewnętrzne – granica zaufania

Jakie rozwiązania w logistyce i dystrybucji są potrzebne by obniżyć koszty i zapewnić większą produkcję w branży pharma &medical

Paneliści:
Magdalena Kostrzeńska, Head of Supply Managment Team, POLFA TARCHOMIN

Piotr Pietrucha, Supply Director and Member of Sandoz Executive Committee, SANDOZ

Dariusz Deja, Dyrektor Sprzedaży i Dystrybucji Międzynarodowej, ADAMED

Piotr Rabczuk, Supply Chain Director, MERCATOR MEDICAL

 • współpraca producenta z dostawcami, hurtowniami i regulatorem
 • współpraca z działem zakupów i produkcji
 • automatyzacja i cyfryzacja procesów

Jak zmniejszyć koszty transportu w łańcuchu dostaw wyrobów medycznych

Małgorzata Nosewicz, SCM Director, FRESENIUS KABI

 • zmiana sposobu dostawy
 • skrócenie łańcucha dostaw
 • optymalizacja tras kierowców

Jak zbudować odporny łańcuch dostaw leków

 • łagodzenie zakłóceń
 • zarządzanie ryzykiem
 • poprawa terminowości dostaw
}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL

SESJA SALES & MARKETING #1:

Jak skutecznie docierać do klienta i budować jego zaangażowanie

Moderator:
Mariusz Borkowski, Dyrektor Ds. Transformacji Cyfrowej i Public Relations, POLFA TARCHOMIN

Jak pogodzić ogień i wodę czyli o wyzwaniach przed jakimi stoi Sales Manager w dobie post-covidowej transformacji digitalowej

Wojciech Kosior, National Sales Manager Vaccines, SANOFI

 • czy i jak działania digitalowe wciąż wspierają cele indywidualne SR
 • narzędzia czy kontent
 • bariery SR w stosowaniu kanałów zdalnych – co z tym można zrobić
 • wiek odbiorcy a kanały dotarcia, czy to ma znaczenie

Jak organizować pracę zespołu sprzedaży w nowej rzeczywistości by zwiększyć dotarcie do klienta
– dyskusja panelowa

Paneliści:
Dorota Pawłowska, Sales Director, ROCHE DIABETES CARE

Rafał Smulski, Senior National Sales Manager CARDIO, SANDOZ

Sebastian Cudny, Head of Business Development and Marketing, DELFARMA

Karol Chlebiński, Senior Sales Manager, SONOVA

 • hybrydowy model docierania do klienta – wady i zalety
 • upraszczanie procesów i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i AI
 • elastyczność czasu pracy

Omnichannel – hit czy kit

Daniel Koput, Head of Innovation & Strategy, TAKEDA

Jak aktualnie współpracować z apteką – szanse i wyzwania

Michał Gliszczyński, Sales Director Pharmacy Channel, HALEON

 • negocjacje z kupcem w warunkach wysokiej inflacji
 • wyzwania w zarządzaniu zespołem podczas launch’u nowego produktu
 • opieka farmaceutyczna – znaczenie dla współpracy
}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL

SESJA HR:

Jak zarządzać wynagrodzeniami i benefitami wobec presji pracowników i wysokiej inflacji

Planowanie wynagrodzeń w oparciu o analizę kompetencji, czyli skill matrix jako podstawa polityki wynagradzania

Dr Natalia Dernowska, Dyrektor ds. HR, PPF HASCO-LEK

 • czy na pewno najlepiej płacimy tym, którzy najwięcej potrafią
 • jak zdefiniować ryzyko personalne dla pracowników z najwyższymi kompetencjami
 • rynkowa stawka, ale czy rynkowe kompetencje

Jak aktualnie zarządzać wynagrodzeniami i benefitami w branży pharma & medical – dyskusja panelowa

Paneliści:
Agnieszka Granas-Dominiak, Dyrektor ds. Personalnych, STADA

Przemysław Karaman, Dyrektor HR, BALTON

Anna Kurpiel-Nowak, Total Rewards Manager, Business Area Europe East & South, NOVO NORDISK

Monika Kobierska, Head of HR and Organization, USP ZDROWIE

 • na co zwracać uwagę przy przeglądzie wynagrodzeń i benefitów
 • jakie dane mogę nam pomóc przy podejmowaniu decyzji
 • jak dopasować siatkę płac i premie do oczekiwań pracowników i możliwości pracodawcy

Jak znaleźć środki finansowe w organizacji na podwyżkę wynagrodzeń

Przemysław Karaman, Dyrektor HR, BALTON

 • przegląd aktualnej siatki płac
 • zmiany w systemach premiowych i benefitów
 • współpraca z dyrektorem finansowym

Jak odpowiadać na oczekiwania kluczowych pracowników w zakresie wynagrodzeń i benefitów

Marta Rojek-Czech,Head of Human Resources, SERVIER

Marta Dołęga,Total Rewards Senior Manager, SERVIER

 • segmentacja pracowników i rozmowy na temat ich potrzeb
 • zmiany w wynagrodzeniach i benefitach – współpraca z liderami działów
 • szacowanie ryzyka przy podejmowaniu decyzji w zakresie płac

Jak zatrzymać najlepszych pracowników w organizacji w czasach wysokiej inflacji

Ewelina Romańska, Human Resources Director, BIOTON

 • czy właściwie płacimy najlepszym
 • jak dopasować wynagrodzenia do stawki rynkowej
 • co jest kluczowe w budowaniu lojalności pracownika
}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL

}

17:45-20:00

NETWORKING I KOKTAJL