IV Forum Pharma PLanet

Development, drug safety and employees in reality of constant change

8-9 listopada 2022 r., Warszawa

WŚRÓD ZAGADNIEŃ
IV EDYCJI FORUM PHARMA PLANET M.IN.:

SESJA PLENARNA #1: Jak zbudować bezpieczeństwo zdrowotne w aktualnej sytuacji

Rejestracja i poranna kawa

Jak zbudować system by zapewnić w kraju bezpieczeństwo zdrowotne – dyskusja panelowa

Paneliści:
Sebastian Szymanek, Prezes Zarządu, POLPHARMA

Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu, PZPPF

Dr n. med. Marta Kałużny-Oleksy, Kardiolog, Prezes, POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z NIEWYDOLNOSCIA SERCA

 • inwestowanie w innowacyjność firm generycznych
 • wyzwania dla firm związane z falą wygasających patentów na leki biologiczne
 • koszty lokalnej produkcji i współpraca z publicznymi instytucjami finansującymi prace nad lekami

Jak pandemia i konflikt zbrojny w Ukrainie zmieniają rynek pharma & medical – dyskusja panelowa

Paneliści:
Tomasz Németh, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, GEDEON RICHTER POLSKA

Sebastian Cudny, General Manager Poland, Ukraine & Baltics,  FERRING PHARMACEUTICALS POLAND

dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor, INSTYTUT MATKI I DZIECKA

 • wpływ zmiany liczby i zachowań pacjentów i lekarzy
 • zmiany w łańcuchach dostaw
 • rozwój e-commerce i nowych usług

Polski Ład – ocena wpływu na branżę pharma & medical

Sylwia Kulczycka, Partner Zarządzająca Linią Biznesową TAX, ALTO

Karolina Donowska, Manager TAX, ALTO

 • Polski Ład a rynek pracy – nowe wyzwania i nowe oczekiwania pracowników
 • firmy innowacyjne w centrum uwagi – co dobrego przyniósł Polski Ład dla branży pharma & medical

Jak zwiększyć dostęp pacjentów do nowoczesnych rozwiązań branży wyrobów medycznych – dyskusja panelowa

Paneliści:
Arkadiusz Grądkowski, Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Wyrobów Medycznych „POLMED”
Krzysztof Mędrala, CEO, MEDAPP

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, Pełnomocnik Dyrektora ds. rozliczeń i kodowania, CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE

 • znaczenie nowelizacji ustawy wyrobach medycznych dla pacjentów
 • dostęp do nowych świadczeń gwarantowanych – ograniczenia i konieczne regulacje
 • finansowanie zakupu wyrobu medycznego: limity cenowe, refundacja, fundusz medyczny

Warsztaty – PROBLEM SOLVING ZONE

SESJA PLENARNA #2: W co inwestować i jak rozwijać organizację w czasach wzrostu kosztów i konfliktu zbrojnego W Ukrainie

What are the current 3 key elements of our strategy
– dyskusja panelowa CEO panel discussion

Panelists:
Markus Baltzer, Prezes Zarządu,  BAYER POLSKA

Phil Krzyzek, General Manager Healthcare, Managing Director, MERCK

Robert Łukawski, Prezes Zarządu, ZENTIVA POLSKA i ALVOGEN PHARMA

Maciej  Chmielowski, Managing Director, FRESENIUS KABI

 • innovative projects and investment risk assessment
 • talent in the organization versus rising operating costs
 • new patient and doctor – new tasks: a refugee from Ukraine

Dyskusja nie będzie tłumaczona

Why is it worthwhile to permanently include employer branding activities in the organization’s strategy and how to implement them effectively – fireside chat

Gość:
Nienke Feenstra, General Manager, TAKEDA POLAND

 • what are the current benefits of building good employer branding
 • how to use strong employer branding to attract talents
 • building employee loyalty

Fireside chat nie będzie tłumaczony

Czy zielona logistyka to źródło oszczędności dla organizacji – dyskusja panelowa

Paneliści:
Michał Janikowski, Dyrektor Departamentu Centralnego Logistyki, NEUCA

Dariusz Łukawczyk, Dyrektor ds. Logistyki, CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM

 • czy warto by ekologistyka stała się filozofią przedsiębiorstwa
 • jakie są wyzwania stojące przed stosowaniem zielonej logistyki
 • jak znaleźć balans pomiędzy nowoczesnymi rozwiązaniami w branży logistycznej a aspektem ekonomicznym

SESJA STRATEGIES & LEGAL REGULATION: Jak zbudować bezpieczeństwo zdrowotne w aktualnej sytuacji

Jak aktualnie Instytut Matki i Dziecka radzi sobie z niedoborem lekarzy i pielęgniarek oraz zwiększoną ilością pacjentów

dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor, INSTYTUT MATKI I DZIECKA

 • obcokrajowiec jako lekarz lub pielęgniarka
 • zapewnienie właściwej terapii i opieki pacjentom
 • wizja przyszłości – potrzebne lub niezbędne zmiany

Jak powstanie Krajowej Sieci Onkologicznej wpłynie na dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych

Paneliści:
Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor, DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Rafał Janiszewski, Niezależny Ekspert od systemu ochrony zdrowia i praw pacjenta

 • kryteria wejścia do sieci
 • niedobory kadrowe lekarzy specjalistów
 • mierzenie jakości terapii
 • dane medyczne – znaczenie, dostęp do danych

Fundusz medyczny jako źródło finansowania innowacyjnych terapii

 • lokowanie środków
 • sposoby oceny leków

SESJA SALES & MARKETING #1: JAK DOPASOWAĆ PLANY BIZNESOWE DO ZMIENNYCH POTRZEB RYNKU

Jak skalować operacje i systemy IT pod nowo otworzony sklep ecommerce – szanse i zagrożenia – case study Dr Max 

Krzysztof Sielicki, Supply Chain Director, Dr. MAX

 • budynek
 • architektura IT
 • operator logistyczny

Jak analizować zmieniający się rynek i dopasować do niego działania promocyjno-sprzedażowe
– dyskusja panelowa

Paneliści:
Elżbieta Klein, Head of Brand & Shopper Activation Consumer Health, JOHNSON & JOHNSON

 • jakie mamy dostępne źródła danych i które dane warto brać pod uwagę
 • co dzisiaj oznacza agile w pracy działów marketingu i sprzedaży
 • jak aktualnie inne działy organizacji wspierają wspiera sprzedaż w osiąganiu celów biznesowych

Wyzwania związane z budową planu dotarcia do grupy docelowej

Sebastian Poznański, Healthcare Excellence & Systems Director, DANONE

 • kluczowe etapy planowania
 • aktywacja planu poprzez FF (F2F oraz Remote) oraz zespoły MCE
 • wdrożenie planów – kluczowe czynniki sukcesu (technologie, transformacja modelu pracy)

Standardy etyczne w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych dla pracowników ochrony zdrowia – SOWE

Paneliści:
Arkadiusz Grądkowski, Dyrektor Generalny, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”

SESJA HR: Jak utrzymać motywację zespołu, zmniejszyć jego rotację i rozwijać talenty

Jak budować poczucie przynależności do organizacji, ducha zespołu i zaangażowanie w hybrydowym modelu pracy

Krzysztof Popławski, General Manager, BAXTER POLSKA

Justyna Betta, Head of HR Central Europe, BAXTER POLSKA

 • współpraca i spotkania w czasach pracy zdalnej
  personal development
 • work-life balance, employee wellbeing i
 • diversity&inclusion

Jak określony styl przywództwa lidera wpływa na pracownika

 • budowanie motywacji, lojalności i więzi u pracownika
 • najczęściej popełniane błędy przez liderów

Millenials i pokolenie Z na rynku pracy i w organizacji wyzwania dla  DzIAŁU HR I pracodawcy– dyskusja panelowa

Paneliści:
Elżbieta Pawluczuk, HR Director, SUPER-PHARM

Natalia Dernowska, Dyrektor ds. HR, HASCO-LEK

 • cechy charakterystyczne
 • co ich różni od starszych pokoleń
 • jak radzić sobie z ich wysokimi oczekiwaniami
 • jak budować ich lojalność i ducha przynależności do organizacji

Liderzy w trosce o wellbeing i dobrostan pracownika

Anna Mistewicz, Poland HR HEAD, ANGELINI PHARMA

 • rola psychoedukacji w standardach zarządzania
 • wyzwania ery BANI
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Program rozwojowy dla kadry managerskiej

 • jak identyfikować potrzeby i cele
 • jak wdrożyć program – czego unikać a co zadziałało
 • Jak ocenić efektywność programu

SESJA LOGISTICS & DISTRIBUTION: Jak usprawniać i automatyzować procesy logistyczne by zabezpieczyć dostawy leków

Jak właściwa prognoza popytu ułatwia zarządzanie zasobami magazynu

 • narzędzia do prognozowania popytu – wady i zalety rozwiązań
 • czynniki wpływające na prognozowanie popytu
 • poprawa wydajności magazynu i wzrost sprzedaży

Jakie są wyzwania związane z automatyzacją i robotyzacją procesów logistycznych i jak zastosowanie ML i AI wpływa na zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw

Paneliści:
Tomasz Marchewa, Dyrektor Pionu Zarządzania Łańcuchem Dostaw, ADAMED PHARMA

Mariusz Mańkowski, Dyrektor Produkcji i Logistyki, GEDEON RICHTER POLSKA

Monika Nizio, CEE Supply Chain Director, TEVA PHARMACEUTICALS

 • wybór procesów, które warto robotyzować i automatyzować
 • wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, wykorzystanie AI
 • zmiany kompetencji pracowników
 • korzyści i zagrożenia wynikające z automatyzacji procesów logistycznych

Jak zwiększać elastyczność łańcuchów dystrybucyjnych przy wsparciu regulatora

Agnieszka Sondej, Regulatory Affairs Manager, ASTRAZENECA

Jak sobie poradzić z różnicami pomiędzy pokoleniami i różnicami kulturowymi wśród pracowników działu logistyki

Maciej Pisarski, Logistics Director, DUOLIFE

 • zarządzanie zespołem
 • zarządzanie rotacją
 • systemy motywujące

SESJA SALES & MARKETING #2: Jak budować zaangażowanie i rozwijać świadomość klienta wykorzystując komunikację wielokanałową i nowe technologie

Innowacje w wielokanałowej komunikacji

Karol Wolak, Global Omnichannel Excellence Lead, MERCK

 • cross-channelowe rozwiązania
 • integracja różnych kanałów w jeden system
 • wykorzystanie danych, ML i AI

VR w medycynie

Mariusz Borkowski, Dyrektor ds. Marketingu, POLFA TARCHOMIN

W jakim kierunku zmierza komunikacja z pacjentem, lekarzem i farmaceutą – komunikacja przyszłości
– dyskusja panelowa

Paneliści:
Bartosz Kąkol, Regional Data and Analytics Manager, SANDOZ

Grzegorz Firczyk, Digital Marketing & eCommerce Director, ADAMED PHARMA

Karol Wolak, Global Omnichannel Excellence Lead, MERCK

 • wnioski z czasu pandemii
 • trendy i możliwe scenariusze rozwoju sposobów komunikacji w czasach post-pandemicznych
 • pomiar efektywności działań i rola cyfrowych kanałów komunikacji
 • wykorzystanie nowych technologii i zaawansowanej analityki danych

Skąd czerpać inspiracje i tworzyć interesujący content by zaangażować lekarza i budować świadomość pacjenta

 • jakie są oczekiwania lekarzy/pacjentów w zakresie komunikacji
 • jak wspierać SF w korzystaniu z materiałów marketingowych
 • skuteczny mix kanałów dotarcia
 • rola small talk’u

HYDE PARK – GIEŁDA INNOWACJI –
TOP MEDTECH INNOVATIONS FROM POLAND

SESJA SALES & HR: Jak efektywnie zarzadzać zespołem I przekonać zespóŁ do hybrydowego modelu pracy

Wyzwania i szanse w zarządzaniu dojrzałym pracownikiem zespołu sprzedażowego

 • jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
 • jak wykorzystać wiedzę i kompetencje dojrzałego pracownika

Jaka aktualnie powinna być kultura pracy w organizacji by zespół sprzedażowo-marketingowy osiągał cele biznesowe – dyskusja z udziałem CEO

Paneliści:
Paulina Romaniszyn, General Manager, STADA

Paweł Lejman, Business Development Director, Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i szczepionek
Monika May-Maciejewska, Senior Medical Advisor, Coach EMCC, FIRMA FARMACEUTYCZNA

 • aktualne oczekiwania i potrzeby pracowników
 • kultura pracy a motywacja zespołów
 • rola liderów i ich kompetencje w budowaniu lojalności pracownika
 • czynniki sukcesu skutecznej współpracy między departamentami

Jak zbudować ścieżkę rozwoju dla skutecznego KAMA

Małgorzata Ozimek-Jipps, National Sales Manager Pharmacy & eCommerce, NUTRICIA

 • aktualne wyzwania związane z oceną pracy KAMA
 • budowanie ścieżki rozwoju we współpracy z działem HR i KAMem

Jak motywować zespół sprzedażowy do korzystania z cyfrowych narzędzi pracy

 • rola digitalowych narzędzi komunikacji w aktualnej rzeczywistości
 • wpływ kultury pracy i stylu przywództwa na motywację

PARTNERZY

 

Złoty Partner

NEKK

Srebrny Partner

NEKK

Brązowy Partner

adCookie

Partner

stuart.
stuart.