Effectiveness 4.0.: Let’s make polish pharma grow! Together!

SCHEMAT FORUM 2019

DZIEŃ 1 - 15 października 2019

SESJA PLENARNA PHARMA 360° PLANET

RÓWNOLEGŁE SESJE SPECJALISTYCZNE

Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Distribution & Supply Chain Excellence

People, Field Force Motivation & Leadership Development

RÓWNOLEGŁE WARSZTATY TEMATYCZNE

#1

#2

#3

#4

#5

PHARMA PLanet PARTY

DZIEŃ 2 - 16 października 2019

RÓWNOLEGŁE SESJE SPECJALISTYCZNE

Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Distribution & Supply Chain Excellence

People, Field Force Motivation & Leadership Development

DZIEŃ 1 - 15 października

SESJA PLENARNA:
LET’S ANSWER TODAY’S AND FUTURE’S CHALLENGES. TOGETHER!

08:00

Rejestracja i poranna kawa

08:45

Powitanie i gra networkingowa

Aleksandra Schoen-Żmijowa, Managing Director BU, BRAVE.

09:00

Wystąpienie Wiceministra Zdrowia

Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia, Podsekretarz Stanu, MINISTERSTWO ZDROWIA

09:25

Q&A session

09:40

Inspiracja nie całkiem „out of the box”: Innowacje technologiczne w medycynie, a etyka lekarska

Prof. dr hab.n.med. Marek Krawczyk, KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, TRANSPLANTACYJNEJ I WĄTROBY, b.Rektor WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

10:05

Q&A session

10:15

Dokąd zmierzamy? Panorama rynku: perspektywy, zagrożenia i nowe szanse przemysłu farmaceutycznego w Polsce

Maciej Kuźmierkiewicz, Vice President, CEE, IQVIA

10:40

Q&A session

10:50

Okiem Prezesów organizacji i firm:

Najważniejsze bariery w rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce – co możemy wspólnie zdziałać, by branża spełniała oczekiwania swych interesariuszy i rosła pomimo permanentnych zmian

Moderator: Stefan Boguslawski, Ekspert w Zakresie Systemu Ochrony Zdrowia
Ewa Jankowska, Prezes, PASMI
Irena Rej, Prezes, IZBA GOSPODARCZA FARMACJA POLSKA
Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu, POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
Jacek Mazurkiewicz, General Manager, ABBVIE
Andrzej Stachnik, Prezes, ZWIĄZEK PRACODAWCÓW HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalna, INFARMA

11:25

Przerwa na kawę i networking

11:45

Okiem Prezesów firm farmaceutycznych i medycznych:

Digital revolution in pharma & medical – jak na poziomie strategicznym wpisać myślenie „cyfrowe” do organizacji. Czy nadążamy za przyszłością?

Moderator: Sławomir Chomik, Partner Zarządzający, MEDICAL RESEARCH CENTER
Robert Gruszczyński, General Director, KLOSTERFRAU HEALTHCARE
Tomasz Németh, President of Managament Board, General Director of Pharmaceutical Operations, GEDEON RICHTER
Michał Nitka, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA PHARMACEUTICALS
Maciej Trybulec, ex.General Manager, SANOFI PASTEUR

12:15

To już nie tylko leki! Pharma & Medical – czy jesteśmy gotowi w świecie IoT, digital revolution na redefinicję myślenia o sektorach farmaceutycznym i medycznym, jako holistycznym systemie, który wspólnie ma „dostarczyć zdrowie”? Jak wpisać wspólne działania w patient journey?

Moderator: Mariusz Borkowski, Ekspert Digital Health
Anna Kasprzak, Vice President Central and Eastern Europe, MEDTRONIC
Marcin Bruszewski, General Manager Poland & Baltics, PHILIPS HEALTHCARE
Ireneusz Martyniuk, Ekspert Branży Farmaceutycznej, Były Wiceprezes Komercyjny, GRUPA POLPHARMA
Rafał Samborski, Prezes Zarządu, CONSONANCE

12:50

Podsumowanie sesji plenarnej

12:55

Przerwa na lunch i podział na 5 sesji równoległych

DZIEŃ 1 - 15 października

Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Moderator sesji: Artur Krzyżanowski, Medical & Market Access Director Poland, Russia & CIS, Baltics & Ukraine Medical Nutrition Division, NUTRICIA

 

Efektywny dialog z wszystkimi interesariuszami rynku-również Płatnikiem i Regulatorami, by Pacjent miał dostęp do bezpiecznych nowoczesnych leków!

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

BY PACJENT MIAŁ W PEŁNI DOSTĘP DO BEZPIECZNYCH NOWOCZESNYCH LEKÓW

13:50

Czy Polska jest gotowa na innowacje? Deliver „connected value”! Pacjent, HCP i Płatnik – jak usytuować trzech interesariuszy w centrum strategii firmy? Wyzwania i nowe szanse

Jacek Mazurkiewicz, General Manager, ABBVIE

14:15

Q&A session

14:20

Leki biologiczne – przyszłe kierunki

Michał Nitka, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA PHARMACEUTICALS

14:45

Q&A session

14:50

Prawne zmiany na horyzoncie – jakie wyzwania nas czekają w najbliższym czasie i w dalszej perspektywie

Juliusz Krzyżanowski, Advocate, Senior Associate (Life Sciences), BAKER MCKENZIE
Marcin Fiałka, Radca Prawny, BAKER MCKENZIE

15:10

Q&A session

15:15

Zmiany legislacyjne dotyczące refundacji leków – ich wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i stabilność systemu ochrony zdrowia

Krzysztof Kopeć, Prezes Zarządu, POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

16:00

Agile in Pharma – jak w praktyce zarządzać (nieustanną) zmianą na rynku farmaceutycznym
case study: ROCHE

Marta Wielondek, Head Central Eastern Europe Roche Diabetes Care, ROCHE
 • Definicja Agile
 • Ludzie w Agile
 • Pharma w Agile

16:25

Q&A session

16:30

Redefinicja roli i miejsca sektora farmaceutycznego w Ekosystemie Zdrowia 4.0

Ireneusz Martyniuk, Ekspert Branży Farmaceutycznej, Były Wiceprezes Komercyjny, GRUPA POLPHARMA

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

USPRAWNIĆ POLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

09:10

Jakie możliwości przynosi digitalizacja w ochronie zdrowia – jak usprawnić polski system ochrony zdrowia w oparciu o analitykę danych

Katarzyna Kolasa, Profesor ALK Health Economics, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

09:35

Q&A session

09:45

Czy przyszłość zdrowia to przeszłość choroby? Strategia na pacjenta 4.0

Adam Jarosz, Managing Partner, General Manager, BE COMMUNICATIONS
Katarzyna Polkowska, Senior Counsel, Operational Director, BE COMMUNICATIONS
 • Medycyna i ochrona zdrowia wobec wyzwań dygitalizacji
 • Rewolucja w podejściu do koncepcji zdrowia dokonuje się na naszych oczach
 • Czy jesteśmy na drodze od „sickcare” do prawdziwego „healthcare” z podmiotową rolą pacjenta?

10:05

Q&A session

10:15

Real-World Data, New Data Generation i Patient Outcomes – jak wpływają na praktykę podejmowania decyzji refundacyjnych?

Stefan Bogusławski, Ekspert w Zakresie Systemu Ochrony Zdrowia
 • Czego potrzebuje decydent w procesie podejmowania decyzji o refundacji leku
 • Jakie dane wspierające evidence based decisions są dostępne w Polsce? Jak ich używać
 • Co zmieni się w najbliższych latach w zakresie źródeł danych RWE

10:40

Q&A session

10:50

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:10

Zrównoważone zdrowie – efektywne wydatkowanie wzrostu nakładów w ochronie zdrowia w kontekście efektów społecznych i gospodarczych (ustawa 6% PKB), gdzie jest Polska na tle innych krajów

Sebastian Schubert, Head of Market Access, BAYER

11:35

Q&A session

11:45

Dyskusja panelowa:

Jak poradzić sobie z dynamiką zmian legislacyjnych w Polsce – „co nie wyszło a co jeszcze może wyjść i co jeszcze można poprawić”

Moderator: Marcin Pieklak, Senior Associate, DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA
Łukasz Szmulski, P.O. Dyrektor, DEPARTEMENT POLITYKI LEKOWEJ I FARMACJI, MINISTERSTWO ZDROWIA
Katarzyna Dubno, Public Affairs & Market Access Director, Wiceprezes, ADAMED, POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
Magdalena Żak, Legal Director for Poland and Baltics, JOHNSON&JOHNSON
Artur Krzyżanowski, Medical & Market Access Director Poland, Russia&CIS, Baltics&Ukraine, Medical Nutrition Division, NUTRICIA
Sebastian Schubert, Head of Market Access, BAYER
Andrzej Smyk, EMEA Medical Affairs Director, Neurology & Immunology Biopharma, Medical Affairs, MERCK

12:30

Aktywna polityka lekowa w obszarze leczenia biologicznego – Polska, a Unia Europejska

Radunka Cvejić, Director Market Access & Policy, Central & Eastern Europe, MYLAN

12:55

Q&A session

13:00

LUNCH

13:45

Realna szansa na dostęp polskich Pacjentów do innowacji

Marta Winiarska, Communication Manager, INFARMA

14:10

Q&A session

14:20

Value based healthcare w kontekście refundacji leków i instrumentów dzielenia ryzyka typu pay for performace – czyli jak efektywnie realizować wydatki w ochronie zdrowia

Agnieszka Krzyżanowska, Health Economic, Market Access and Reimbursement Head, JANSSEN

14:45

Q&A session

14:55

Medical Affairs jako funkcja nie tylko wspierająca, ale strategiczna dla cyklu życia produktu leczniczego

Andrzej Smyk, EMEA Medical Affairs Director, Neurology & Immunology Biopharma, Medical Affairs, MERCK

15:20

Q&A session

15:30

Dyskusja na podsumowanie Forum: Realne szanse polskiego Pacjenta na dostęp do bezpiecznych, nowoczesnych leków

16:45

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Moderator sesji:Mariusz Borkowski, Ekspert Digital Health

 

Digitalizacja, e-marketing oraz efektywna i efektowna komunikacja wielokanałowa z HCP i pacjentami: nowe taktyki, narzędzia i mierzalność!

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

USE OMNIPOWER OF OMNICHANNEL

13:50

Nowe trendy w digital health i komunikacji omnichannel

Mariusz Borkowski, Ekspert Digital Health

14:15

Q&A session

14:20

Dyskusja panelowa marketerów:

Nowy, wielokanałowy marketing w sektorze farmaceutycznym

Moderator: Mariusz Borkowski, Ekspert Digital Health
Aleksandra Grajkowska-Marzewska, Senior Product Manager Flu Vaccines, SANOFI
Dorota Wysocka, Multichannel Marketing Manager, ROCHE
Ewa Żelechowska, Strategy & Sales Director, QAH
Marcin Gieracz, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA
 • Główne trendy w komunikacji branżowej 2020
 • Lekarze millenialsi vs silver generation- do kogo kierujemy dziś przekaz
 • Ku omnichannel- miejsce digitalu w strategii marketingowej
 • Jak narzędzia digital wspierają konkretne działania marketerów

14:50

Efektywna orkiestracja kanałów komunikacji do’s & don’ts
case study: BAYER

Julian Sadovy, Digital Project Manager Multichannel Marketing & Sales Champion, BAYER
 • Orkiestracja marketingu wielokanałowego w sektorze farmaceutycznym
 • Skuteczność poszczególnych kanałów osobno i razem
 • Dobre i złe praktyki wykorzystania marketingu wielokanałowego

15:15

Q&A session

15:20

„Szczepienia dla podróżujących”- jak efektywnie mixować kanały komunikując się z pacjentami, biurami podróży i placówkami medycznymi by ich zaangażować i generować kilkukrotny wzrost sprzedaży leków Rx
case study: SANOFI

Aleksandra Grajkowska-Marzewska, Senior Product Manager Flu Vaccines, SANOFI
 • Założenia kampanii i efektywna segmentacja
 • Czynniki sukcesu udanej kampanii edukacyjnej do pacjentów
 • Jak komunikacja do pacjentów przekłada się na sprzedaż RX

15:45

Przerwa na kawę

16:05

Doświadczenia ważniejsze niż kampania. W jaki sposób marketer może przeprowadzić swoją kampanię przez siły sprzedaży
case study: GSK

Radosław Kropielnicki, Public Vaccines Portfolio Manager, GSK
 • „Przepraszam, muszę to odebrać” czyli cyfryzacja relacji w marketingu i sprzedaży, co dziś znaczy „być tu i teraz”?
 • Dlaczego marketing automation nie zadziała w pharmie, co to znaczy „masowa personalizacja”
 • Magnificient 7 – czy musi być zrealizowane przez wizyty 1:1 czy może być przeprowadzone przez różne kanały
 • W jaki sposób marketer powinien zabrać się za organizację kampanii typu multichannel (stakeholder map, insights generation)
 • Przedstawiciel klientem marketera czy jednym z kanałów komunikacji?
 • Efekty zastosowanego podejścia na przykładach: wdrożenie kanału 1:1 email, optymalizacja webinarów
 • Czym możemy wygrać?

16:30

Q&A session

16:35

Omnichannel – szansa czy zagrożenie
case study: POLPHARMA

Grzegorz Firczyk, Dyrektor Działu eMarketingu, POLPHARMA
 • Główne trendy w komunikacji branżowej 2020
 • Lekarze millenialsi vs silver generation - do kogo kierujemy dziś przekaz
 • Ku omnichannel - miejsce digital w strategii marketingowej

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

09:10

Innowacyjne e-projekty wspierające procesy zdrowienia pacjentów
case study: PGF

Marcin Gieracz, Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA

09:35

Q&A session

09:45

Skuteczne sposoby zaangażowania pacjentów w kanale digital

Jakub Zieliński, Head of Medonet, RINGIER AXEL SPRINGER
 • Zachowania pacjentów w Internecie
 • Najskuteczniejsze kanały marketingowe
 • Efektywne strategie dotarcia do pacjentów

09:55

Q&A session

10:00

Patient centric approach – jak generować unikalne CX w omnichannel, by prawdziwie zaangażować Pacjenta
case study: EGIS

Przemysław Rudowski, Digital Brand Manager, EGIS

10:25

Q&A session

10:35

Ok, Google…”, czyli Voice Search, jako efektywne narzędzie Pharma Marketingu

Marcin Kubik, Head of Client Service, WHITES
Agata Żychlińska-Hoppe, Business Owner of CM Platform, WHITES
 • Google Voice Search – trend, czy łatwiejszy sposób na wyszukiwanie informacji medycznych?
 • Czym jest VSO (Voice Search Optimization) i jak działa?
 • Jaka jest rola Voice Search w Digital Patient Journey?
 • Dlaczego warto zainwestować w VSO już dzisiaj i notować w serwisie nawet 5 mln wizyt z Google? - Case Study
 • Jak zoptymalizować serwis medyczny pod Voice Search?

10:45

Q&A session

10:50

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:10

PRAWNY PRZERYWNIK:

Jak wybrać brand? Co decyduje o sile i bezpieczeństwie nazwy produktu?

Marta Koremba, Partner, Współkieruje Praktyką Własności Intelektualnej, BIRD & BIRD
Katarzyna Bieliszczuk, Associate w Zespole Własności Intelektualnej, BIRD & BIRD

11:35

Q&A session

11:45

HCP & Patient experience
case study: MSD

Marcin Majchrowicz, Digital Marketing Team Manager, MSD

12:10

Q&A session

12:20

And the winner is… content! Jak skutecznie angażować konsumentów budując ekosystem digitalowy
case study: NESTLE HEALTH SCIENCE

Anna Sztupecka-Podawca, Regional Digital & Ecommerce Manager (CEE), NESTLE HEALTH SCIENCE
 • Jak stworzyć efektywny ekosystem digital oparty na contencie
 • Myślisz, że nie masz danych? Digital rękę Ci poda - online’owe ślady behawioralne
 • Generowanie contentu dzięki agregacji danych z różnych źródeł
 • Klientocentryzm w praktyce - odpowiadanie na realne potrzeby konsumentów

12:45

Q&A session

12:55

LUNCH

13:45

Identifying human needs in digital – jak nie zapomnieć o ludzkiej twarzy digitalu

Magdalena Pabjasz, Senior E-marketing & Media Manager, Dywizja Żywności Medycznej, NUTRICIA

14:10

Q&A session

14:20

Jak poprawić skuteczność wykorzystania budżetów reklamowych? Wszyscy mają to w danych!

Karolina Wrzask, Head of Marketing Analytics, BLUERANK

14:30

Q&A session

14:35

Growth hacking – kolejny #buzzword czy podejście którego możemy się nauczyć od start-upów
case study: ROCHE

Dorota Wysocka, Multichannel Marketing Manager, ROCHE

15:00

Q&A session

15:05

Przerwa na kawę

MARKETING & SALES TOGETHER- EFFECTIVE E-COMMERCE FOR PHARMA

15:20

E-retail apteczny jutro, czyli jakie trendy obserwować?

Piotr Krauze, Digital Marketing Manager, MYLAN

15:45

Q&A session

15:55

Efektywny e-retailing w pharma- jak producent może wpływać na sukces w e-commerce

Paweł Niechciał, Digital Manager, ALLERGAN
 • Jak producent może realnie wspierać e-retailera
 • Wpływ rich contentu na sprzedaż
 • Innowacje w komunikacji wspierającej sprzedaż- nowe technologie i wsparcie influencerów

16:20

Q&A session

16:30

Dyskusja na podsumowanie konferencji- jak dzięki efektywnemu wykorzystaniu omnichannel generować wartość dodaną dla Pacjenta i HCP

16:45

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Moderator sesji: Tomasz Barałkiewicz, Partner, PHARMACEUTICAL CONSULTING

 

Efektywne strategie sprzedażowe i dobrane do nich zwinne taktyki, by trafniej odpowiadać na dzisiejsze wyzwania- nowe wizje, innowacyjne narzędzia oraz dane

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

EFFECTIVENESS 4.0 IN SALES – INNOWACJE I ZWINNE TAKTYKI W SPRZEDAŻY W PHARMA

13:50

Dyskusja panelowa:

Sprzedaż 2020 – Efektywność 4.0 w sprzedaży – ludzie vs technologie

Moderator: Tomasz Barałkiewicz, Partner, PHARMACEUTICAL CONSULTING
Ireneusz Martyniuk, Ekspert Branży Farmaceutycznej, Były Wiceprezes Komercyjny, GRUPA POLPHARMA
Maciej Trybulec, ex.General Manager, SANOFI PASTEUR
Daniel Wojtkiewicz, Sales Director, NEUCA

14:20

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić człowieka w procesie sprzedaży

Maciej Trybulec, ex.General Manager, SANOFI PASTEUR

14:45

Q&A session

14:50

Kosmiczna rewolucja w sprzedaży

Robert Zarański, Ekspert Digital, GEDEON RICHTER

15:10

Q&A session

15:15

Digital revolution in sales – efektywna cyfryzacja procesów sprzedażowych
case study: NEUCA

Daniel Wojtkiewicz, Sales Director, NEUCA
 • Digitalizacja w sprzedaży - cel czy narzędzie
 • Granice efektywności cyfryzacji
 • Co dalej - Robotyzacja, AI, czy jednak człowiek?

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

DATA & RELATIONS EXCELLENCE FOR PHARMA

16:00

Dane, budowanie relacji i… – czyli jak szyć ofertę skrojoną na miarę prawdziwych potrzeb Klienta
case study: MEDICARE

Sebastian Ruszkiewicz, Dyrektor ds. Lecznictwa Zamkniętego, MEDICARE GALENICA, GRUPA INVESTCARE

16:25

Q&A session

16:30

Inspiracja out of the box dla pharma: Jak dziś przygotowywać wspólne akcje promocyjne dostawcy i retailera?

Edyta Pietrzak, Dyrektor Sprzedaży, DR IRENA ERIS
 • motywacja do wspólnego działania
 • synergia dla brandów

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatów

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

09:10

Efektywne prognozowanie sprzedaży – czynniki sukcesu i wyzwania: S&OP, planowanie a prognozowanie

Jan Lompart, Demand Planning Manager CEE, ASPEN
 • Kiedy i dlaczego warto wdrożyć proces S&OP
 • Jak mierzyć efektywność procesu S&OP
 • Różnica pomiędzy planowaniem a prognozowaniem sprzedaży

09:35

Q&A session

09:45

„Data is the new oil”- jak wykorzystać moc nowego paliwa w sprzedaży
case study: POLPHARMA

Jacek Wiśniewski, Dyrektor Sprzedaży i Dystrybucji, POLPHARMA
Tomasz Kościelny, CEO, MEDIGUARD GROUP

10:05

Q&A session

10:20

Data-driven sales – co oznacza w praktyce branży farmaceutycznej

Jakub Dalach, Dyrektor Sprzedaży, PEX PharmaSequence

10:45

Q&A session

10:55

Przerwa na kawę

11:15

Inspiracja out of the box dla pharma: Jak dziś budujemy relacje sieć-dostawa

Witold Kulpiński, Performance Director, AUCHAN

11:40

Q&A session

11:50

Jak zaawansowana analityka pozwala na optymalizację strategii dotarcia do klienta

Oskar Bury, Senior Consultant, IQVIA

12:15

Q&A session

12:25

Dyskusja na podsumowanie konferencji – jak dzięki efektywnemu wykorzystaniu danych i nowych technologii w sprzedaży budować bardziej efektywne relacje

Uszyj własnę agendę!   Kontynuacją sesji jest indywidualnie skomponowana ścieżka oparta o agendy czterech pozostałych konferencji równoległych

12:45

LUNCH

Uszyj własną agendę! – Kontynuacją sesji jest indywidualnie skomponowana ścieżka oparta o agendy czterech pozostałych konferencji równoległych

13:55

Rekomendujemy: (w sali konferencji równoległej: People, Field Force Motivation & Leadership Development)

Efektywny KAM
case study: MSD

Tomasz Radaczyński, Hospital Speciality, Business Unit Lead, MSD

14:20

Q&A session

14:30

Przedstawiciel XXI wieku. Jak motywować? Jak rozwijać?
case study: ELI LILLY

Magdalena Stachowicz, National Field Force Director, ELI LILLY

15:00

Przerwa na kawę

15:20

(w sali konferencji równoległej: Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication MARKETING & SALES TOGETHER - EFFECTIVE E-COMMERCE FOR PHARMA

E-retail apteczny jutro, czyli jakie trendy obserwować?

Piotr Krauze, Digital Marketing Manager, MYLAN

15:45

Q&A session

16:30

Dyskusja na podsumowanie konferencji – jak dzięki efektywnemu wykorzystaniu omnichannel generować wartość dodaną dla Pacjenta i HCP

16:45

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

Distribution & Supply Chain Excellence

Moderator Sesji: Artur Schab, Partner, Pharmaceutical Consulting   Efektywna dystrybucja- prawo, współpraca i dialog uczestników łańcucha oraz osiąganie doskonałości operacyjnej w supply chain

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA POMIMO ZMIAN NA RYNKU

13:50

Panorama rynku dystrybucji w Polsce i Europie – najważniejsze trendy i wyzwania

Michał Pilkiewicz, Director Supplier Services East Europe, IQVIA
 • Zmiany na rynku farmaceutycznym i wyzwania dla dystrybucji
 • Modele biznesowe hurtowni i sieci aptecznych
 • Jak do zmian na rynku dostosowuje się producent

14:15

Q&A session

14:20

Wymagania legislacyjne: serizalizacja, ZSMOPL i inne oraz ich wpływ na procesy w łańcuchu dostaw dla kanału standardowego oraz ecommerce

Aneta Wawrzyniak, Manager Łańcucha Dostaw, PGF
Mariusz Jagusiak, Kierownik Zespołu Danych Podstawowych, Manager Master Data Team, GRUPA ADAMED

14:40

Q&A session

14:45

DYSKUSJA PANELOWA:

Jak działać efektywnie pomimo nieustannych zmian prawnych i rynkowych – obraz rynku dystrybucji w perspektywie najbliższych lat

Moderator: Michał Pilkiewicz, Director Supplier Services East Europe, IQVIA
Ewa Królikowska, CEE Supply Chain & Poland Commercial Director, Distribution Vice-President, TEVA PHARMACEUTICALS
Rozalia Wojciechowska, Ekspert Supply Chain
Wojciech Lewiński, Head of Distribution, AMGEN
Grzegorz Zenka, Supply Chain Manager, POLPHARMA
 • Odwrócony łańcuch dystrybucji
 • Serializacja i ZSMOPL
 • Marka własna i siła sieci
 • Digital revolution
 • Zmiany w transporcie
 • Brak ludzi w logistyce

15:15

Elastyczność strategii transportowej vs konkurencyjność rynkowa firmy farmaceutycznej, czyli jak zaoszczędzić do 8% na transporcie poprawiając reakcyjność na potrzeby Klienta przy optymalizacji przepływu towarów przez magazyn

Artur Ratajczak, CEO & Founder, ARRA GROUP
Tomasz Bochanysz, Head of Key Account Management, ARRA GROUP
Violetta Wojciechowska, Director of Domestic Transport, ARRA GROUP

15:35

Q&A session

15:40

Przerwa na kawę

POSTAW NA WSPÓŁPRACĘ W SUPPLY CHAIN

16:00

Co z opieką farmaceutyczną? Jak mogłaby wyglądać efektywna współpraca producenta i apteki w tym obszarze

Tomasz Jaworski, Prawnik, ZPA PharmaNET

16:25

Q&A session

16:30

DYSKUSJA PANELOWA:

Warunki efektywnego dialogu w supply chain: Dystrybutorzy, Sieci apteczne, Apteki właścicielskie, Producenci- jak współpracować by być bardziej efektywnymi

Moderator: Artur Schab, Partner, PHARMACEUTICAL CONSULTING
Magdalena Czerniewicz, Prezes, WGA
Rafał Olejok, National Distribution Manager, SALVEO
Joanna Ossowska-Nowicka, Ekspert Dystrybucji Farmaceutycznej

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:20

Podczas koktajlu, zapraszamy do udziału w grze networkingowej: Prowadzący: Marcin Mitzner, Dyrektor Programowy, GD EVENTS

Pharma PLanet Party – zapraszamy na koktajl!

Marcin Mitzner, Dyrektor Programowy, GD EVENTS

Gdy w środku nocy z laboratorium badawczego znikają dokumenty oznaczone klauzulą „ściśle tajne”  - oznacza to tylko same kłopoty. Być może to zwykły błąd ale istnieje ryzyko, że padliśmy ofiarą szpiegostwa. Obudzony nad ranem telefonem od szefa ochrony musisz poinstruować go, jak ma przeprowadzić szybką akcję zmierzającą do wykrycia sprawcy tego czynu. Nikt z zewnątrz nie ma przecież dostępu do laboratorium – musi być to ktoś z firmy!

Uczestnicy gry będą mieli za zadanie podjąć kilka trafnych decyzji, które zaprowadzą ich do rozwiązania tej sprawy. W trakcie gry pojawią się nawiązania do zagadnień innowacyjności, wyzwań pracy z różnymi pokoleniami czy relacji  grupie. Udział w grze będzie świetną okazją do lepszego poznania się i odkrycia ciekawej historii wspólnie z innymi uczestnikami konferencji. Całość zostanie przekazana graczom w trakcie mini-zadań ukrytych pod kodami QR, które zostaną rozproszone po przestrzeni koktajlowej

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

OPTYMALIZACJA, SEGMENTACJA I INNOWACJA, BY MAKSYMALIZOWAĆ SATYSFAKCJĘ KLIENTA I MINIMALIZOWAC KOSZTY

09:10

Direct distribution i łańcuch szyty na miarę oczekiwań Klienta
case study: AMGEN

Wojciech Lewiński, Head of Distribution, AMGEN
 • Direct distribution vs indirect distribution – analiza modelów dystrybucji
 • Direct distribution a efektywność biznesowa – budowanie przewagi rynkowej
 • Modele operacyjne, współpraca z LSP, receivable management

09:35

Q&A session

09:45

Automatyzacja w supply chain i dystrybucji – jak cyfryzacja procesów wpływa na wzrost efektywności zarządzania supply chain
case study: TEVA

Ewa Królikowska, CEE Supply Chain & Poland Commercial Director, Distribution Vice-President, TEVA PHARMACEUTICALS
 • Główne obszary cyfryzacji w łańcuchu dostaw vs dostępne zasoby i horyzont czasowy
 • Jak skutecznie digitalizować supply chain w globalnym networkingu dostawców, producentów i zróżnicowanych rynkach zbytu
 • Automatyzacja w dystrybucji na rynku krajowym

10:05

Q&A session

10:15

Ludzie w magazynach i w supply chain – jak ich rekrutować, rozwijać i motywować

Rozalia Wojciechowska, Ekspert Supply Chain

10:40

Q&A session

10:50

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:10

Optymalni pracownicy w optymalnym łańcuchu dostaw

Jarosław Lipczyński, b. Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw

11:35

Q&A session

11:45

Jak ugryźć milion dolarów w Bezpiecznym Łańcuchu Lotniczym – oczami praktyków | DB SCHENKER & POLPHARMA

Agata Polaszewska, Kierownik Działu Transportu i Odpraw Celnych, GRUPA POLPHARMA POLSKA
Norbert Pająk, Kierownik Rozwoju VM Healthcare w Biznesie Lotniczym, Pełnomocnik GDP, DB SCHENKER
 • analiza ryzyk i kosztów ukrytych
 • bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

12:10

Q&A session

12:20

Efektywny system planowania – jak efektywnie wykorzystać informację z supply chain
case study: LEK

Tomasz Marchewa, Head SCM, Novartis Technical Operations, Platform Solids Europe, LEK
 • W jakim horyzoncie czasowym należy planować, aby maksymalizować satysfakcję klienta i minimalizować koszty
 • Jakie zasoby organizacji planować i przy użyciu jakich narzędzi

12:45

Q&A session

12:55

LUNCH

13:55

DTP jako rozwiązanie służące do efektywnej dywersyfikacji dystrybucji farmaceutycznej
case study: SALVEO

Rafał Olejok, National Distribution Manager, SALVEO
 • Benchmark do powszechnie obowiązującego modelu
 • Szanse / zagrożenia przy wdrożeniu DTP
 • Doświadczenia praktyczne przy wdrożeniu DTP z udziałem zewnętrznego operatora logistycznego

14:20

Q&A session

14:30

Wpływ serializacji na rynek farmaceutyczny – doświadczenia po wprowadzeniu dyrektywy fałszywkowej

Michał Kaczmarski, Prezes, KRAJOWA ORGANIZACJA WERYFIKACJI AUTENTYCZNOSCI LEKÓW „KOWAL”

14:55

Q&A session

15:05

Dyskusja na podsumowanie konferencji:

Co dziś decyduje o sukcesie w dystrybucji i supply chain – Jak dziś budować przewagę konkurencyjną w tym obszarze?

15:20

Zakończenie Konferencji

DZIEŃ 1 - 15 października

People, Field Force Motivation & Leadership Development

Moderator sesji: Magdalena Teterko-Walczak, Emotellerka®, Ekspert Branży Farmaceutycznej    Efektywny zespół zarządzany przez prawdziwego lidera- jak znaleźć, utrzymać, rozpalić i rozkochać najlepszych

Sesja rozpoczyna się po sesji plenarnej

EFEKTYWNY LIDERSHIP W PRAKTYCE- JAK PRZEWODZIĆ NAJLEPSZYMI LUDŹMI

13:50

An effective team managed by a real leader – how to find, maintain, ignite and engage the best people
case study: MERCK

Selen Zeydanli Bisson, General Manager Biopharma Poland and Baltics Cluster Managing Director, MERCK

14:15

Q&A session

14:20

Jak efektywnie przyciągnąć najlepszych pracowników i motywować ich nieustannie, gdy już u nas są
case study: ALLERGAN

Jolanta Dilling-Nowińska, Prezes Zarządu, ALLERGAN
 • Dotrzyj w innowacyjny sposób! Nowe media. Jak efektywnie wykorzystać digital w rekrutacji
 • Rozpieść ich, ale nie rozpuść!- Wellbeing w branży farmaceutycznej
 • Postaw na rozwój- oczekiwana ścieżka kariery

14:45

Q&A session

14:50

Dyskusja panelowa:

Niepokorne talenty i liderzy przyszłości – jak ich rozpoznać, pozyskać i utrzymać w organizacji?

Moderator: Monika Kaźmierczak, Manager Healthcare & Life Sciences, MICHAEL PAGE
Maciej Chmielowski, Managing Director, FRESENIUS KABI
Marzena Sosnowska, Project Lead Poland & Baltic, CELGENE
Jerzy Skopiński, Business Unit Director Uro/Oncology, IPSEN
Maksymilian Świniarski, Business Unit Director, CVRM, ASTRAZENECA PHARMA

15:15

Efektywna komunikacja pionowa i pozioma w organizacji
case study: FRESENIUS KABI

Maciej Chmielowski, Managing Director, FRESENIUS KABI

15:40

Q&A session

15:45

Przerwa na kawę

PEOPLE MOTIVATION & FIELD FORCE EXCELLENCE- POSTAW NA LUDZI!

16:00

Efektywne zarządzanie wielopokoleniowoscią i millenialsami, którzy „są zupełnie inni, niż poprzednie pokolenia, inaczej ich trzeba motywować, inaczej z nimi rozmawiać”
case study: ASTRAZENECA PHARMA

Maksymilian Świniarski, Business Unit Director, CVRM, ASTRAZENECA PHARMA

16:25

Q&A session

16:30

Jak w świecie ,,czarnych łabędzi” napędzać zespół do skutecznych działań? Co uczynić by 1+1 >2
case study: SERVIER

Maciej Lejcuś, Dyrektor Działu Sprzedaży i Handlowego, SERVIER
 • Synergia działania
 • Empowerment
 • Zaufanie i kultura firmy

16:55

Q&A session

17:00

Przerwa na kawę i na wybór warsztatu

18:15

Zakończenie części merytorycznej Forum

18:20

Pharma Party- zapraszamy na koktajl!

21:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

DZIEŃ 2 - 16 października

08:30

Rejestracja i poranna kawa

09:00

Rozpoczęcie drugiego dnia oraz krótkie podsumowanie

PEOPLE MOTIVATION & FIELD FORCE EXCELLENCE - POSTAW NA LUDZI!

09:10

Inspiracja: Motywowanie w kolorze turkusu

Marek Wzorek, CEO & Founder, ECOCOACH

09:35

Q&A session

09:45

Nowy typ lidershipu dla pharma, jako odpowiedź na wyzwanie efektywności 4.0.

Magdalena Teterko-Walczak, Business Influencerka rynku farmaceutycznego. Emotellerka®

10:10

Q&A session

10:20

Jak w dzisiejszym pędzie do bycia naj…, nie zagubić tego co najważniejsze: znaczenie wartości w budowaniu Zespołu
case study: CELGENE

Marzena Sosnowska, Project Lead Poland & Baltic, CELGENE

10:45

Q&A session

10:55

Przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe

11:15

Odporność psychiczna pracownika – zatrudniać odpornych, czy rozwijać odporność psychiczną pracowników?

Anna Pfejfer-Buczek, Managing Partner, TRANSITION GROUP

11:40

Q&A session

11:50

DYSKUSJA PANELOWA:

Nowy typ przedstawiciela na miarę XXI wieku – czyli kto?

Moderator sesji: Magdalena Teterko-Walczak, Business Influencerka rynku farmaceutycznego. Emotellerka®
Jarosław Kossakowski, Sales Manager, Medication Delivery, BAXTER
Ewa Lange, Ekspert Branży Farmaceutycznej
Tomasz Radaczyński, Hospital Speciality, Business Unit Lead, MSD
Małgorzata Wanke, National Sales Manager, BOEHRINGER-INGELHEIM

12:20

Motywacja czy raczej Zaangażowanie?
case study: BOEHRINGER INGELHEIM

Małgorzata Wanke, National Sales Manager, BOEHRINGER-INGELHEIM

12:45

Q&A session

12:55

LUNCH

13:55

Efektywny KAM
case study: MSD

Tomasz Radaczyński, Hospital Speciality, Business Unit Lead, MSD

14:20

Q&A session

14:30

Przedstawiciel XXI wieku. Jak motywować? Jak rozwijać?
case study: Eli Lilly

Magdalena Stachowicz, National Field Force Director, ELI LILLY

14:55

Q&A session

15:05

Dyskusja Uczestników na podsumowanie Konferencji: Co zrobić by pracownik był zmotywowany, efektywny i …szczęśliwy, tak by pozostał z nami na długi czas

15:20

Zakończenie Konferencji

Warsztaty to okazja do zdobycia jeszcze większej porcji praktycznej wiedzy w nieformalnej atmosferze i w bardziej kameralnym gronie. Ilość miejsc w poszczególnych grupach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wyboru następujące grupy warsztatowe:

1. Jak wybrać dobrą markę i uniknąć sporu?

Marta Koremba – Partner w zespole IP kancelarii Bird & Bird
Katarzyna Bieliszczuk – Senior Associate w zespole IP kancelarii Bird & Bird

 

# Daleko od INN, czyli marka nie może być nazwą rodzajową

# Daleko od konkurencji, czyli marka nie może wprowadzać w błąd

# Daleko od sądu, czyli jak unikać i rozwiązywać spory

2. Proponowane zmiany w ustawie o refundacji na przestrzeni kilku kadencji Resortu Zdrowia

Katarzyna Rumiancew, Paralegal, DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA
Katarzyna Pałka, Associate, DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA

# Analiza projektów nowelizacji i propozycji z lat 2016-2019 r.

# Ewolucja kierunków i obszarów zmian w kontekście obowiązujących przepisów

# Potencjalny wpływ na rynek w przypadku wejścia w życie zmian

3. Beyond the pill – ile to kosztuje? Jak poszerzyć portfolio o medical devices

Rafał Samborski, Prezes Zarządu, CONSONANCE

# Strategie pozwalające na poszerzenie portfolio firmy farmaceutycznej o obszar medical devices (zarówno hardware, jak i software)

# Nie zabraknie twardych liczb zarówno z obszaru budżetu, jak i kalendarza

# Bez zbędnego owijania w bawełnę przedstawimy również ryzyka regulacyjne i kliniczne

4. Zarządzaj energią, a nie czasem

Katarzyna Perłowska, Associate Coach & Facilitator, CENTER FOR CREATIVE LEADERSHP, Team Coach, Facilitator, Relationship Coach, TIPPING POINT

# Gdy wymagania życia codziennego rosną, wiele z nas dostosowuje się do nich – pracujemy dłużej, żyjemy intensywniej. Nieuchronnie nasze zapasy energii się wypalają. Jak dbać o te najbardziej kosztowne dla człowieka i dla pracownika zasoby?

# Źródło energii dzięki której jesteśmy w stanie pracować można odnawiać dbając o własne zasoby energetyczne. Jak je zwiększać na co dzień, a nie tylko w czasie corocznego urlopu? Jak pracować szybciej i lepiej?

# W czasie warsztatów będziemy szukać rozwiązań w czterech źródłach – ciele, emocjach, umyśle i duszy.