Relacja edycji 2019

WAŻNE ODPOWIEDZI

NA KLUCZOWE WYZWANIA BRANŻY

Pierwsza edycja Forum Pharma 360⁰PLanet, która odbyła się pod hasłem „Effectiveness 4.0.: Let’s make Polish Pharma grow! Together! już za nami! 

W dniach 15-16 października 2019 roku, w hotelu Marriott, ponad 350 Decydentów, Prezesów i Dyrektorów najważniejszych organizacji branżowych i firm farmaceutycznych, medycznych oraz firm wspierających rynek, spotkało się podczas zupełnie nowego, unikalnego forum dedykowanego branży farmaceutycznej, by w gronie praktyków odpowiedzieć na największe sektorowe wyzwania. Nieustanne zmiany legislacyjne, niepewne otoczenie rynkowe świata VUCA, rewolucja cyfrowa, przemysł 4.0., ale też nowe pokolenia pracowników na horyzoncie, to czynniki, które stymulują branżę do ciągłej redefinicji obranych strategii i przyjmowania zwinnych taktyk, adekwatnych dla ery AI, VR, Big Data, IoT. Aby finalnie oferować pacjentowi zdrowie, a nie tylko możliwość leczenia, konieczne jest spersonalizowane podejście do pacjenta, który chce być leczony najnowocześniejszymi, możliwymi terapiami, ale też niezbędna jest skuteczność w każdym obszarze styku z HCP i Ustawodawcą oraz wewnętrzna efektywność biznesowa organizacji. 

By znaleźć odpowiedzi na wyzwanie budowania efektywności 4.0, będącej odpowiedzią na połączony łańcuch wyzwań „tu i teraz”, ale też zaprojektowanej do przyszłych działań i nowych misji, uczestnicy wspólnie dyskutowali, podczas sesji plenarnej oraz pięciu równoległych konferencji, odzwierciedlających najważniejsze dziś obszary:

  • Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations
  • Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication
  • Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge
  • Distribution & Supply Chain Excellence
  • People, Field Force Motivation & Leadership Development

Centralnym punktem agendy była sesja plenarna, podczas której mieliśmy zaszczyt gościć panów: Macieja Miłkowskiego, Wiceministra Zdrowia, Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Zdrowia oraz w inspirującej prelekcji nie całkiem „out of the box” pana profesora Marka Krawczyka z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, b. Rektora WUM, który wygłosił bardzo interesującą prelekcję dotyczącą aspektów etycznych wynikających z implementacji nowych technologii do praktyki lekarskiej. Kolejne prelekcje i panele, w których udział wzięli prezesi i dyrektorzy najważniejszych branżowych organizacji oraz prezesi firm farmaceutycznych – głównych graczy rynku, ogniskowały najważniejsze wyzwania, przynosiły odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza branża, jakie są perspektywy, zagrożenia, ale też szanse przemysłu.  Zastanawiano się jakie są bariery, ale też jak je przekraczać, dzięki współpracy ponad wszelkimi podziałami, by branża farmaceutyczna mogła spełniać oczekiwania swych interesariuszy i rozwijać się pomimo permanentnych zmian, oferując nowoczesne, bezpieczne i realne kosztowo leki.

Bardzo ważnym wątkiem sesji plenarnej i całego Forum była digitalizacja. W sesji plenarnej rewolucji 4.0 dotyczyły aż dwa panele. Prezesi firm farmaceutycznych i medycznych dyskutowali nie tylko o tym, jak w praktyce wpisać myślenie cyfrowe do swych organizacji i stworzyć środowisko sprzyjające innowacyjności, ale też zastanawiali się, czy branża jest gotowa na przedefiniowanie dotychczasowego paradygmatu: od oferowania leków aż do wytworzenia z innymi podmiotami – firmami medycznymi i technologicznymi, ekosystemu oferującego zdrowie, dzięki sprzężonym działaniom: telecentrum, medical devices, aplikacji i oczywiście molekuły. 

Po sesji plenarnej i lunchu, który był wspaniałą okazją do networkingu, nastąpił podział na pięć wspomnianych powyżej, konferencji równoległych. Programy poszczególnych sesji równoległych oparte były o merytoryczne wykłady kilkudziesięciu praktyków: przede wszystkim prezesów i dyrektorów firm farmaceutycznych i medycznych oraz organizacji, ale też Ministerstwa Zdrowia (pana Łukasza Szmulskiego, P.O. Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji), którzy podczas merytorycznych wystąpień, często w formie konkretnych case studies, w dyskusjach panelowych i warsztatach przekazywali inspiracje, najciekawsze rozwiązania i odpowiedzi na wyzwania, które przynosi dzisiejsze otoczenie biznesowe. 

Podsumowanie sesji: Strategies, Governmental Affairs & Legal Regulations

Efektywny dialog z wszystkimi interesariuszami rynku,również Płatnikiem i Regulatorami, by Pacjent miał dostęp do bezpiecznych nowoczesnych leków!

 „Motywami przewodnimi sesji były: ekosystem zdrowia 4.0, digitalizacja oraz poprawa dostępności dla polskich pacjentów do nowych terapii, ale te nie mogły odbyć się bez refleksji nad przeszłością, wyciągnięcia wniosków i zmian legislacyjnych w niedalekiej przyszłości. Największą dyskusję wywołał temat jakości stanowionego prawa (w ocenie uczestników, jest ona raczej niska), patrz: prawo farmaceutyczne i ustawa refundacyjna. Wnioski:

• Zmiany mogą dokonać się tylko wtedy, kiedy dobra wola będzie u wszystkich zainteresowanych stron i będziemy słuchać się nawzajem

 

• Nie otwierajmy drzwi, które już w innych krajach są otwarte, korzystajmy z doświadczeń innych.”

 Artur Krzyżanowski, Medical & Market Access Director Poland, Russia & CIS, Baltics & Ukraine Medical Nutrition Division, NUTRICIA

Podsumowanie sesji: Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication

Digitalizacja, e-marketing oraz efektywna i efektowna komunikacja wielokanałowa z HCP i pacjentami: nowe taktyki, narzędzia i mierzalność!

„Rewolucja digitalowa stała się faktem biorąc pod uwagę ilość konkretnych i mierzalnych case studies prezentowanych na sesji. Główne kierunki prowadzonych działań skupiały się wokół tematów zintegrowanej i zautomatyzowanej kampanii dla klientów (lekarz, pacjent, farmaceuta), promocji wielokanałowej z wykorzystaniem przedstawiciela medycznego pracującego w modelu hybrydowym z narzędziami digital (mailing, kontakty telefoniczne, e-konferencje). Zauważalne jest również rosnące znaczenie e-commerce.”

Mariusz Borkowski, Ekspert Digital Health

Podsumowanie sesji: Sales Strategy, Commercial Excellence & Data Challenge

Efektywne strategie sprzedażowe i dobrane do nich zwinne taktyki, by trafniej odpowiadać na dzisiejsze wyzwania- nowe wizje, innowacyjne narzędzia oraz dane

„Kluczowy wniosek z sesji poświęconej sprzedaży: inspirować się wielkimi zmianami technologicznymi i WDRAŻAĆ na bieżąco wszelkie innowacje cyfrowe, będące w zasięgu danej firmy. Każda innowacja technologiczna w sprzedaży zwraca się natychmiast w postaci lepiej przygotowanej i wdrożonej strategii, czy większej efektywności pracy. Dobra wiadomość dla ludzi w sprzedaży: sprzedawców nie zastąpią roboty czy komputery – one tylko pomogą im pracować wydajniej i skuteczniej!”

Tomasz Barałkiewicz, Partner, PHARMACEUTICAL CONSULTING  

Podsumowanie sesji: Distribution & Supply Chain Excellence

Efektywna dystrybucja: prawo, współpraca i dialog uczestników łańcucha oraz osiąganie doskonałości operacyjnej w supply chain

 „Czy i jak zajmować się dystrybucją bezpośrednią w firmie? Jak podchodzić do planowania w supply chain? Jak digitalizować supply chain? Jak obniżać koszty poprzez innowacje w transporcie, magazynie, procesach? Jak uwzględniać zmiany prawne dotyczące dystrybucji? To główne pytania, na które odpowiedzi dawali w wykładach znamienici eksperci i praktycy, na co dzień często pracownicy dużych krajowych i międzynarodowych korporacji. Bardzo ciekawym zjawiskiem, było wspólne przygotowanie wystąpienia przez przedstawicieli Producenta i Dystrybutora lub firmy logistycznej. Świadczy to o ścisłej współpracy nie tylko na sali wykładowej, ale także w codziennych wyzwaniach. Tak więc poprzez konferencję realizuje się idea integracji środowiska.

Barwność sesji dystrybucyjnej była wzbogacona przez dwie dyskusje panelowe, w których wzięli udział przedstawiciele firm farmaceutycznych, eksperci, przedstawiciele sieci aptecznych i hurtowni farmaceutycznych, szukając odpowiedzi na pytanie, jak wspólnie walczyć o poprawę efektywności i jakości działań”

 Artur Schab, Partner, PHARMACEUTICAL CONSULTING

Podsumowanie sesji: People, Field Force Motivation & Leadership Development

Efektywny zespół zarządzany przez prawdziwego lidera: jak znaleźć, utrzymać, rozpalić i rozkochać najlepszych

„Leadership 4.0 to tylko bycie człowiekiem, ale to Aż bycie człowiekiem w dzisiejszym świecie cyfryzjacji, botów i ciągłego pędu. Esencją sesji stał się Dekalog Leadership 4.0, który dyskutowaliśmy bardzo namiętnie poruszając wszystkie jego aspekty. Doszliśmy do wniosku, że ludzi nie musimy motywować, mamy obowiązek jako Liderzy ich inspirować, jako Liderzy powinniśmy wiedzieć jak robić to skutecznie.

Ważna jest świadomość, że jako Liderzy musimy zacząć od siebie – bo przecież nie możemy dać innym tego, czego sami nie mamy. „ Bo żeby zapalić innych samemu trzeba płonąć, a aby samemu płonąć trzeba się nieustannie rozwijać.”

Magdalena Teterko-Walczak, Magdalena Teterko-Walczak, Emotellerka®, Ekspert Branży Farmaceutycznej

Po sesjach równoległych Uczestnicy spotkali się podczas grup warsztatowych, co ciekawe, największą popularnością cieszyły się warsztaty dotyczące aspektów miękkich: jak zarządzać własną energią.

Pierwszy, intensywny dzień spotkania zakończyliśmy integracją podczas popołudniowego koktajlu. W nieformalnej atmosferze toczyły się długie dyskusje i rozmowy na tematy nie tylko branżowe. Był to też czas inspiracji i relaksu.

Drugi dzień spotkania to pięć konferencji odbywających się równolegle przez cały dzień. To kolejna porcja prelekcji, dyskusji i konkretnych rozwiązań. To też wspólne, w gronie praktyków branży, poszukiwanie odpowiedzi na  wyzwania w głównych jej obszarach i debaty prowadzące do znalezienia odpowiedzi, jak wspólnymi siłami całej branży sprawić, by pacjent miał dostęp do wszelkich efektywnych rozwiązań wspierających proces jego zdrowienia, do Value Based Healthcare.

Opinie o Forum:

„Świetne wydarzenie, poruszające ważne tematy od R&D przez e-health do logistyki. Dawno nie spotkałem tylu znajomych osób z różnych obszarów farmacji w jednym miejscu – to dało nam wyjątkową okazję aby wymienić się opiniami i lepiej zrozumieć swoje punkty widzenia.”

 Michał Nitka, General Manager Central & Eastern Europe, TEVA

„Gratuluje udanej konferencji! Dzięki temu, że byliśmy kilkuosobową delegacją mogliśmy prawie w pełni skorzystać z bogactwa programowego równoległych sesji – przy jednoosobowej reprezentacji byłoby ciężko. Bardzo cenne było też stworzenie okazji to networking-u.

Janusz Gaudnik, Dyrektor Generalny / General Manager, RECORDATI POLSKA.

„Pharma360PLanet jest bardzo trafnym określeniem nazwy konferencji, ponieważ przedstawia najistotniejsze wydarzenia i wyzwania rynku farmaceutycznego z perspektywy  wszystkich uczestników co pozwala  lepiej zrozumieć rynek”

Tomasz Németh, President of Managament Board, General Director of Pharmaceutical Operations, GEDEON RICHTER.

 „Pharma 360 PLanet to spotkanie, które wyznacza nowy jakościowo trend na rynku konferencji dla branży. Przede wszystkim zaangażowanie, doświadczenie, wspaniała organizacja i bardzo dobrze dograna i przemyślana kadra expertów. To miejsce, w którym od dzisiaj „powinno się być”. To co wyróżnia to Forum to przede wszystkim atmosfera, której brakuje w innych miejscach. Znajome twarze, wszechobecna panująca przyjacielskość tworzą tak potrzebną atmosferę. Zakres tematów, ciekawe pytania i głęboka analiza w dyskusji. I co najważniejsze, można połączyć tematy z różnych dziedzin Pharmy dając sobie możliwości skorzystania z doświadczeń innych osób.” 

Sebastian Ruszkiewicz, Dyrektor ds. Lecznictwa Zamkniętego, MEDICARE GALENICA GRUPA INVESTCARE  

„W moim kilkunastoletnim życiu zawodowym miałem okazję uczestniczyć w wielu konferencjach, zwłaszcza organizowanych przez hurtownie farmaceutyczne, ale Pharma360°Planet zdecydowanie była najbardziej bogata w różnorodność tematów dotykających branżę farmaceutyczną, zarówno w aspektach teoretycznych, jak i praktycznych, prezentowanych przez znakomitych fachowców. A wszystkie te elementy spinała fantastyczna organizacja eventu. Gratuluje !”

Rafał Olejok, National Distribution Manager, SALVEO

„Wysoko oceniam tegoroczną edycję spotkania Pharma360°PLanet zorganizowaną przez firmę brave. Praktyczny dobór tematów i prelegentów sprawił, że stała się ona dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dostarczając tym samym wielu informacji na temat faktów i trendów. Była to również znakomita okazja do nawiązania relacji biznesowych i networkingu, które pozwalają na utrzymanie dialogu w branży i stwarzają możliwość dzielenia się najlepszymi praktykami.”

Renata Pawlak-Morka, Dyrektor Rozwoju Produktów / Product Development Director, GEDEON RICHTER

„Choć echa Pharma360°PLanet 2019 wciąż słychać, choć dyskusje nie milkną, z niecierpliwością czekam na edycję 2020. Miło wracać tam, gdzie pasja, serce czy zaangażowanie spotykają się z profesjonalizmem, wiedzą i ekspertami.” 

Magdalena Stachowicz, National Field Force Director, Poland, ELI LILLY

„Konferencja Forum PHARMA 360 PLANET była wyjątkowa – jak spotkanie Kapitanów samolotów na lotnisku Changi w Singapurze. Patrząca w przyszłość, profesjonalnie zorganizowana, otwierająca nowe przestrzenie, motywująca do wyjścia poza utarte schematy i wyznaczająca nowe kierunki działania. Osobiście była dla mnie dużą przyjemnością i inspiracją do zmian na gwałtownie zmieniającym się rynku.
Wiele paneli tematycznych, bardzo duża liczba prelegentów i Kapitanów z branży jest wyśmienitą okazją do rozwoju i wymiany poglądów. Mam nadzieję, że ten bardzo udany początek zaowocuje także długotrwałą współpracą.” 

Marcin Szymański, Kierownik Zespołu RX, RECORDATI

 „Zdecydowałam się na udział w konferencji z ciekawości, przede wszystkim zaciekawiła mnie nowa formuła równoległych sesji i możliwość uzyskania więcej informacji z branży w krótszym czasie. Przyznaję, że się nie zawiodłam. Sesja marketingowa dała mi sporo inspiracji do własnych działań. Inni uczestnicy z naszej firmy również chwalili sesje dotyczące dystrybucji i zarządzania ludźmi.”

Katarzyna Marczyk, Marketing Director, QPHARMA

„Pharma360°PLanet jest czymś więcej niż konferencją, to platforma wymiany doświadczeń. Źródło inspiracji i kontaktów! To co wyjątkowe, to sama realizacja konferencji w atmosferze dialogu i wolności wypowiedzi. To ambitne tematy i świetni prelegenci!”

Magdalena Górska, Partner, 3mind Solutions

„Konferencja Pharma360°PLanet była miejscem gdzie praktycy mogli na różnych panelach porównać swoje doświadczenia oraz dowiedzieć się więcej z  różnych, nawet nie swoich obszarów. Olbrzymie gratulacje za organizację i dobór gości.”

Marzena Lachtara – Bocheńska, Warehouse & Logistics  Manager /Responsible Person Poland, Distribution Manager PL,HU, ABBVIE

„Oceniam konferencję jako bardzo wartościową przede wszystkim ze względu na praktyczny walor wystąpień. Konferencja Pharma360 PLanet  zgromadziła osoby, które z pasją angażują się w prowadzone projekty. Zaletą spotkania była atmosfera otwartości i chęć dzielenia się swoim warsztatem, co było odczuwalne zarówno w sposobie wypowiedzi wykładowców (bez wypowiedzi ex katedra) jak i pytaniach słuchaczy (bez podchwytliwych pytań). Pozostaje pozytywna ciekawość: „co mówiono w sali obok?”

 Magdalena Bober, Marketing and Sales Manager, BENSINS HEALTHCARE

„Bardzo wysoko oceniam całe grono zaproszonych ekspertów, jak i poziom przedstawionych prezentacji. Generalnie rzadko można spotkać się z tak doświadczonymi Prelegentami, którzy bardzo otwarcie i chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Jestem przekonany, że każdy z uczestników mimo swojej eksperiencji mógł dowiedzieć się czegoś nowego, zapoznać się z innym spojrzeniem na dany temat.”

Michał Woźniak, Compliance and Operational Manager, GEDEON RICHTER

“Sesja Marketing & Digital Revolution, Omnich@nnel & e-Communication w ramach Pharma 360° PLanet to spotkanie praktyków marketingu, z aktualnymi trendami i wyzwaniami związanymi z digitalizacją komunikacji do wszystkich odbiorców produktu/przekazu. Prezentacje służące jako inspiracja lub potwierdzenie właściwej obranej drogi, którą kroczą też najlepsi.”

Joanna Wólczyńska, Product Manager, ASPEN PHARMA

 „W imieniu Magdaleny Czerniewicz, Prezes WGA oraz swoim, bardzo dziękujemy za wspaniałą atmosferę, super prelegentów oraz organizację poszczególnych paneli.”

MICHAŁ CZERNIEWICZ, Dyrektor Handlowy, WGA

„Było to bardzo ciekawe i inspirujące wydarzenie, których nie ma na rynku. Daje możliwość zobaczenia trendów oraz doświadczeń innych organizacji. A przede wszystkim daje możliwość porozmawiania i spotkania z osobami z innych organizacji”

Rafał Smulski, National Sales Manager PAIN/CNS, SANDOZ POLSKA

„Pierwsza edycja Pharma 360° Planet zgromadziła szerokie grono praktyków branży farmaceutycznej. Była to znakomita okazja do networkingu, nawiązania nowych kontaktów jak również do wzięcia udziału w wielu merytorycznych wystąpieniach i debatach. Polecam udział w kolejnej edycji.”

Tomasz Kozłowski, Commercial Director, POLTRAF (UPS Group)

„Forum było świetne i czekam na kolejne! Najbardziej podobała mi się możliwość spotkania ludzi z branży i wymiany doświadczeń, opinii, poznania ich problemów”

Radosław Kropielnicki, Public Vaccines Portfolio Manager, GSK

„To jedyne wydarzenie na mapie spotkań naszej branży w ostatnim czasie, które w skonsolidowanej formule 5 równoległych sesji zaadresowało najbardziej nurtujące i trudne zagadnienia z jakimi dziś boryka się cała Pharma. Tak liczne grono uczestników i ekspertów z branży zapewniło merytoryczną dyskusję na najwyższym poziomie, a wielu z nas z pewnością dało jeszcze więcej do myślenia … „

Ewa Królikowska, CEE Supply Chain & Poland Commercial Director, TEVA

Galeria Pharma PLanet

Partner srebrny

Partner brązowy

Partner

WYSTAWCA

PATRONI

PATRONI MEDIALNI